Make your own free website on Tripod.com
    Bulunma Hâli ya da Lokatif adı da verilir
    İsimleri fiillere bağlar. Eklendiği isimlere çeşitli anlamlar yükler ve
    bu kelimelerin türlü görevlerde kullanılmasını sağlar.

    Yer anlamı katar:
    Sınıfta çok toz vardı içeri girdiğimizde. (yer)
    Gençliği İstanbul'da geçmiş yazarın.   (yer)
    
    İçinde anlamı katar:
    Boşalan cebinde para aradı durdu boş yere. (içinde) 
    Bidonda bir damla su kalmamış.   (içinde)

    Zaman anlamı bildirir:
    Her sene eylülde okullar açılır, bilirsin. 
    2000'de, enflasyon yine ücretlinin belini büktü.

    Fiilleri durum yönüyle niteler ve eklendiği kelimeyi zarf yapar: 
    Bir kerede tüm bavulları taşıdı. 
    Misafirini ayakta karşıladı.

    Zaman ve sayı bildiren kelimelere eklenerek ölçü, miktar bildirir:
    Yılda bir ay izni var.
    Ayda bir iki kez uğrar buraya.
    Yüzde altmış başarıyı beğenmiyor.

    İkilemeler kurar:
    Arada sırada buraya uğrar.
    Elde avuçta ne varsa harcadı.

    Eklendiği kelimeyi sıfat yapar:
    Sahanda yumurta yemeye bayılırım.
    Bilek kalınlığında sopayla dövmüşler çocuğu.
    Közde kestane yapmasını bilir.

    Çekim Eki Görevinden Uzaklaşır, Yapım Eki Görevinde Kullanılır:
    Gözde sanatçılarımızdandı. 
    "Sözde Kızlar" Peyami Safa'nın bir romanıdır.

   -de hâl ekini alan isimler, cümlenin tüm ögeleri olarak kullanılabilir:
    Odada kullanılan ağır takımlar yazarın kişiliğini tamamlıyordu. (özne)
    Çantadakileri hiç beğenmemişti. (nesne)
    Abdülhak Hamid, şiirlerinde tabiat, aşk ve ölüm konularını ele alır.(dolaylı tümleç)
    Bizi, uzun süre ayakta bekletti. (zarf tümleci)
    Yıkılmadım, ayaktayım. (yüklem)  
     
    
    Konuyla ilgili testi yapabilirsiniz.

    Ana Sayfaya Dön