Make your own free website on Tripod.com

     Şiirde Kafiye Bilgisi

     Kafiye: Mısra sonlarında, farklı kelimelerdeki ses (harf) benzerliğine kafiye 
     denir. Kafiyenin oluşabilmesi için mısra sonundaki kelimelerde şu özellikeleri 
     aramak gerekir:

     a) Ses benzerliği olan kelimelerin farklı kelimeler olması gerekir.
     b) Ses benzerliği olan kelimelerin yazımının aynı olması gerekir.
     

     Altın da bir pula olur mu kabil 
     Ehli ile konuş olasın ehil 
     Cahille konuşma olursun cahil 
     Kişi ayarından düşer mi düşer 
        
     Yukarıdaki şiirde "il" seslerinde kafiye vardır. Ses benzerliğindeki seslerde,
     ses sayısının artmasına göre kafiye çeşitli kısımlara ayrılır:

     a) Yarım Kafiye: Mısra sonlarında tek ses benzeşmesine dayanan kafiye
     türüdür. Aslında, bu benzeşmenin sessiz harflerde olması gerekir. Halk 
     edebiyatında yarım kafiye çok kullanılmıştır.

     Mehmed'im sevinin başlar yüksekte!
     Ölsek de sevinin eve dönsek de

     
     b) Tam Kafiye: Mısra sonlarında iki sesin benzeşmesine dayanan kafiye
     türüdür.   

     Nasihatim sana: Herzeyle iştigali bırak
     Adamlığın yolu nerdense bul da girmeye bak


     c) Zengin Kafiye: Mısra sonlarında üç ve daha fazla sesin benzeşmesiyle
     meydana gelen kafiye çeşididir. 

     Her şey akar su, tarih, yıldız, insan ve fikir
     Oluklar çift, birinden nur akar birinden kir

     

     Not (1): Kafiye olan sesli harflerin üzerinde uzatma işareti "^" varsa, 
     bu sesliler tek ses değil iki ses olarak kabul edilir ve buna göre de kafiye 
     türü değişir.
     Mesela İstiklaâl Marşı'nın yedinci kıtasındaki 
     
     Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki fe
     Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şühe
     Cânı cananı bütün varımı alsın da Hü
     Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cü

     "da" seslerinde tam değil, zengin kafiye vardır. 


     Not (2): Tunç kafiye olarak adlandırılan kafiye türünü bazı edebiyatçılar 
     kabul ederken, bazıları da kabul etmez. Bu sebeple Tunç kafiye 
     kimi kitaplarda anlatılırken kimi kitaplarda hiç değinilmez. Fakat çoğu 
     edebiyatçı bunu farklı bir kafiye türü olarak kabul etmez ve Zengin 
     kafiyeye dahil eder.
        Farklı bir kafiye türü olmadığını kabul etmemekle birlikte 
     bu kafiyenin de tanımını bilmekte yarar var:
     
     Tunç Kafiye: En az üç sesten oluşan bir ya da daha çok kelimenin 
     diğer mısraların içinde geçmesiyle oluşan kafiye türü olarak tanımlanır. 
     Mesela:

     İnsan bu, su misali kıvrım kıvrım akar ya
     Bir yanda akan benim öbür yanda sakarya

     mısralarında bu özellik görülebilmekte ama zengin kafiyeden bir farkı 
     olmadığı açık..
     

     d) Cinaslı Kafiye: Okunuşları ve yazlışları aynı ancak anlamları farklı 
     olan kelimelerle yapılan kafiye çeşididir. Tunç kafiye sesteş kelimelerle
     yapılır.   

     Niçin kondun a bülbül
     Dalımdaki asmaya
     Ben yarimden vazgeçmem 
     Götürseler asmaya

     Yukarıdaki şiirde, ikinci mısrada asma kelimesi "üzüm veren bir bitki"; 
     dördüncü mısrada ise "öldürmek" anlamında kullanılmıştır. 

     Kafiye konusunda kafanızda bir soru işareti kalmadıysa artık redif
     konusuna geçebilirsiniz. Ya da kafiye ve redif bilginizi ölçmek için
     hazırlanmış olan testi yapmaya hemen başlayabilirsiniz.