Make your own free website on Tripod.com

    "Kİ" Bağlacı Hakkında Bilgi

    Burada öncelikle ayrı yazılan ve bağlaç görevinde kullanılan "ki" kelimesinden 
    bahsedeceğim. Oysa, Türk dilinde kullanılan üç farklı "-ki" eki vardır. 
    Bu, üç ayrı görevde kullanılan "-ki" eki sadece bağlaç olarak kullanıldığında
    kelimeden ayrı yazılır. 

    "Ki" bağlacı ayrı yazılması ve cümleden çıkarıldığında cümlenin anlamını 
    bozmaması gibi özellikleriyle "de" bağlacına benzer. Bununla birlikte, 
    cümleden çıktığında cümleden çıktığı hiç anlaşılmaz diyemiyoruz. Yine, 
    "de" bağlacında olduğu gibi cümleden çıktığında kimi zaman cümlenin 
    anlamında bir daralma meydana getirir fakat, cümlede bozukluğa yol 
    açmaz. Mesela:

     Bir yemek yapmış ki, yeme de yanında yat.        cümlesinde "-ki" 
                                             bağlacı çıkarıldığında

     Bir yemek yapmış, yeme de yanında yat.          biçimini alır ki, 

     cümlenin anlaşılırlığında hiçbir bozulma meydana gelmez. Ama cümledeki 
     abartma anlamının yok olduğu kavranabiliir. Fakat birleşik yazılarak sıfat 
     ve ilgi zamiri yapan "-ki" eki cümleden çıkarıldığında cümle bozulur, 
     cümle düşük hale gelir. Mesela:

     Sendeki kitabı bir süre ödünç alabilir miyim?     (Sıfat yapan "-ki" eki)
     Ayağındakiler çok boyasız, niçin boyatmadın?   (İlgi zamiri yapan "-ki" eki) 

     cümlelerinde "-ki" ekini çıkardığımızda cümlenin anlamı bozuluyor:

     Sende kitabı bir süre ödünç alabilir miyim?     
     Ayağında ler çok boyasız, niçin boyatmadın?   

      Bu bilgiler ışığında isterseniz, ayrı yazılan "ki" bağlacı hakkındaki testi 
      yapabilir, bilginizi ölçebilirsiniz. Diğer "-ki" ekleri hakkında bilgi almak 
      istiyorsanız, okumaya devam edebilirsiniz.

 
    Sıfat Yapan "-Ki" Eki
     
     Sıfat yapan "-ki" eki daima kelimeye bitişik yazılır ve çoğunlukla 
     kelimede ismin "-de" halinden sonra gelir. Bu ekle meydana getirilen 
     kelimenin bir ismi belirttiğini sanırım söylemeye gerek yok:

     Karşıdaki patika daha kısa gözüküyor.
        sıfat    isim

     Önceki  örnek  de konuyla ilgiliydi
       sıfat    isim

     Burada "-ki" eki çıkarıldığında, cümlede anlatılmak istenen ifadenin 
     yok olduğunu ve cümlenin düşük bir hale geldiğinin farkındasınız.    Zamir Yapan "-Ki" Eki
      
     Bu eke ilgi zamiri de denir. İlgi yoluyla "-ki" ekinin, bir ismin yerini 
     tutması sebebiyle böyle adlandırılmıştır. Mesela, aşağıdaki 
     örneklerde bu ekin nasıl bir ismin yerini tuttuğunu göreceğiz:

     Benim çantamın rengi siyahmış, seninki ne renk?
       
     Yukarıdaki örnekte "-ki" eki çanta kelimesinin yerini tutmuştur. 
      Eğer bu eki kullanmamış olsaydık mutlaka çanta ismini söylemek 
      zorunda kalacaktık:

      Benim çantamın rengi siyahmış, senin çantan ne renk?

      Zamir yapan "-ki" eki daima kelimeye bitişik yazılır ve mutlaka 
      bir ismin yerini tutar. Bu ek de kelimeden çıkarıldığında, cümlenin 
      anlatımında bir bozukluk meydana gelir ve düşük bir cümle olur.
     
      "Ki" Bağlacı Test   
      Ana Sayfaya Dön