Make your own free website on Tripod.com

    Bu sayfa ismin -de hâli ile, bağlaç olan "de" kelimesini birbirinden 
    kolayca ayırabilmek amacıyla hazırlanmıştır.

    De eki iki farklı görevde kullanılmaktadır:

 1) İsmin -de hali olarak: Bu kullanımda -de eki kelimelere birleşik yazılır. 
    Kelimeye eklenmiş olan bu -de eki kelimeden çıkarıldığında cümlede 
    bozukluk meydana gelir:

    Bizde, o saydığın ürünler yok.      cümlesinden -de ekini çıkarırsak;
    Biz o saydığın ürünler yok.        gibi bozuk bir cümle meydana gelir.

    Size tavsiyem, bu ekin yazılışında bir alışkanlık meydana gelene dek 
    bu şekilde sınamalar yapmanızdır. 

   Yine bu eki kavramak için akıldan çıkarılmaması gereken bir başka 
    özellik ise; -de ekinin bu kullanımda, eklenen kelimeye bulunma anlamı 
    kazandırdığıdır.

    İsmin -de hâli hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için tıklayın
 
 2) Bağlaç olarak: Bu kullanımda "de" kelimelerden ayrı yazılır. Zaten problemler 
   de buradan kaynaklanmaktadır. Bağlaç olarak kullanılan ve ayrı yazılan bu 
   "de" cümleye "dahi" -çok zeki anlamında değil- anlamı katar.

   Bu "de" kelimesini bağlaç olarak kullanırken -çoğunlukla- cümleden çıkardığımızda 
   cümlenin anlamında bir bozukluk meydana gelmez. Fakat anlamda bir daralma 
   meydana gelebilir:

     Ahmet de bize gelmişti o gün.           cümlesinden de bağlacını çıkarırsak;
     Ahmet bize gelmişti o gün.             cümlesini elde ederiz. 

   Görüldüğü gibi bu cümlenin anlamında bir daralma meydana geliyor fakat, 
   cümle bozulmuyor. Cümlede anlam: "Herkes geldi, bunlara ek olarak Ahmet de
   geldi şeklindedir." De bağlacını çıkardığımızda "bunların yanında, bir de, bunlara 
   ek olarak" anlamı kayboluyor. Fakat az önce de belirttiğim gibi cümle genel 
   ifade tarzı ile bozulmuyor.

   Bütün bu bilgilerin yanında, bağlaç olarak kullanılan "de" nin sessiz 
   benzeşmesi gereği "te" veya "ta" şekline dönüşmediğini de bilmemiz gerekir. 
   Yani, yukarıdaki cümle sessiz benzeşmesi düşünülerek:

       Ahmet te bize gelmişti o gün.       şeklinde yazılamaz. 
    
    Evet, bir "de" ekinin yazımı için göstereceğimiz özveri, bir sayfalık bilgi 
    birikimi kadar bile değil. Bu sebeple biraz bilgi biraz da dikkat bu problemi 
    halletmeye yeter de artar bile diyorum.
    
    Artık konuyla ilgili testi yapabilirsiniz. Ya da ismin -de hâli hakkında 
    daha ayrıntılı bilgi almak için buraya tıklayın
 
    Ana Sayfaya Dön