Make your own free website on Tripod.com
     Redif

         Redifin tanımını yapmadan önce şunları bilmek gerekir:
    * Redifler daima mısranın en sonunda bulunur, yani kafiyeden sonra gelir.
    * Redifin olduğu her yerde mutlaka kafiye de vardır. Bu sebeple redifin
     bulunduğunu gördüğünüz her yerde kafiyeyi de bulmaya çalışınız. 
     
     Redif: Mısra sonlarında, görevleri aynı olan eklerin, ya da anlamları aynı
     olan kelimelerin tekrarlanmasına redif denir. Tanımdan da anlaşılacağı 
     üzere iki tür redif vardır:

     a) Ek Halindeki Redifler    
     b) Kelime Halindeki Redifler  

     a) Ek Halindeki Redifler: Eş görevli eklerin tekrarlanmasıyla oluşan 
     rediflerdir. Türkçe'deki yapım ve çekim eklerini kavramadan, ek 
     halindeki redifleri kavramanız mümkün olamayacaktır. Eğer bu 
     konularda bir eksiğiniz varsa, önce bunları tamamlamanız ve ondan 
     sonra ek halindeki redifleri kavramak için çaba sarf etmeniz gerekir.
            Fakat, ek halindeki rediflerin çoğu, kelimeye bağlanan 
     ekler olduğundan bu konudaki genel kaide: "Kelimenin köklerinde 
     kafiye, eklerinde ise redif vardır." şeklindedir. Bu kural bilinerek 
     mısraya bakılırsa ek halindeki rediflerin yüzde doksanı mısrada
     tahmin edilebilir. Ancak bu kaide her zaman geçerli olmadığından 
     yine de "ekler" konusunda bilgi sahibi olunması konunun kavranması
     açısından gereklidir. 

     Susuz değirmenlerin ne ile döner çarkı 
     Kerem etmeyen beyin fakirden nedir farkı 

     Yukarıdaki beyitte, "ı" sesleri, ismin -i hali olduğundan yani, her ikisinin de
     görevi aynı olduğundan rediftir. Kelimenin köklerinde ise "ark" sesleri 
     benzeştiğinden bunlar da zengin kafiyeyi oluşturur.
           Bu beyite pratik yoldan yaklaşırsak: Beyitin birinci mısrasında, 
     kafiyeye söz konusu olan kelimenin kökü "çark", ikinci mısrada ise kelimenin 
     kökü "fark"tır. Dolayısıyla, "ı" seslerinin ek olduğu için redif olduğunu pratik
     yönden söyleyebiliriz. 
            Kelimenin köklerinde kafiye bulunduğundan "ark" seslerinde de
     zengin kafiye vardır. 
            Fakat, bu pratik yol her zaman işlemeyebilir:
     
     Kokuyor burnuma Sivr'alan köyü
     Serindir dağları soğuktur suyu
     Yâr mektup göndermiş yadigâr deyi
     Gözünün yaşını sil deyi yazmış
     
     Yukarıdaki dörtlükte, kelimelerin kökleri:
     "köy", "su", "de" dir. Görüldüğü gibi kelimelerin köklerindeki sesler aynı
     değildir. Acaba burada "y" sesi kafiye olarak mı yoksa redif olarak mı
     alınacaktır? 
            Oysa, çözüm çok basittir."y" sesi birinci mısrada kelimenin köküne
     dahil olurken, ikinci ve üçüncü mısralarda yardımcı ses (kaynaştırma ünsüzü)'tir.
     Yani "y" seslerinin görevi farklıdır. Bu durum da kafiye tanımına uygun olduğundan
     kafiye olarak kabul edilecektir.
            Aynı durum İstiklal Marşı'nın üçüncü kıtasında görülmektedir:

     Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım,
     Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
     Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım.
     Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

     Yukarıdaki dörtlükte ise, kelimelerin kökleri:
     "yaş", "şaş", "" ve "taş" kelimeleridir. Burada da kelime köklerinden sonra
     gelen "a" sesleri kafiye olarak mı yoksa, redif olarak mı alınmalı sorusu akla 
     takılmaktadır. O halde, bu köklere eklenen "a" sesinin görevinin ne olduğunu
     incelemek gerekir:

     İlk mısrada:   yaş  -    a     -     r    -      ı      -    m     
                kök   yapım eki  geniş zaman  yardımcı ses      I. tekil 
                                                         şahıs eki

     İkinci mısrada:  şaş  -    a     -     r    -      ı      -    m            
                 kök   yardımcı ses  geniş zaman  yardımcı ses    I. tekil 
                                                         şahıs eki

     Üçüncü mısrada:   -    a     -     r    -      ı      -    m            
                   kök   yardımcı ses  geniş zaman  yardımcı ses   I. tekil 
                                                          şahıs eki

     Dördüncü mısrada: taş  -    a     -     r    -      ı      -   m            
                    kök  yardımcı ses  geniş zaman  yardımcı ses   I. tekil 
                                                            şahıs eki


     Yukarıda da görüldüğü gibi ilk mısradaki "a" sesi ile diğer "a" seslerinin görevleri 
     farklıdır. Bu özellik sebebiyle, "a" seslerinin kafiye olarak alınması gerekir.     b) Kelime Halindeki Redifler: Aynı anlamdaki kelimelerin tekrarlanmasıyla 
     meydana gelen rediflerdir. Bu tür redifleri mısralarda görebilmek oldukça
     kolaydır:

     Doğru söylerim halk razı değil 
     Eğri söylerim Hak razı değil. 

     Yukarıdaki beyitte "razı değil" kelimeleri redif, ondan önceki "k" sesleri ise
     yarım kafiyedir.


     Bir başka örnek:
     Zannetme ki şöyle böyle bir söz
     Gel sen dahi söyle böyle bir söz

     Yukarıdaki beyitte "böyle bir söz" kelimeleri redif, ondan önceki "öyle" sesleri ise
     zengin kafiyedir..

     
     Bir başka örnek:
     Kimsesiz hiç kimse yok, var herkesin bir kimsesi 
     Kimsesiz kaldım meded, ey kimsesizler kimsesi 

     Yukarıdaki beyitte "kimsesi" kelimeleri redif, ondan önceki "r" sesleri ise
     zengin kafiyedir..


     Son olarak şuna da dikkati çekmek gerekiyor:
     Kelime halinde bulunan redfilerden hemen önce, ek halinde redif de 
     bulunabilir. Böylece, ek halindeki redifle kelime halindeki redif arka arkaya
     gelebilir: 
 
     Elimi beş yerinden, dağladı beş parmağın,
     Bağrımda yanmadık bir yer bırakmadan git
     Bir yarın göçtüğünü, çöktüğünü bir dağın
     Görmemek istiyorsan, ardına bakmadan git!

     İkinci ve dördüncü mısralarda hem ek halinde redif, hem de kelime halinde
     redif bulunmaktadır. Yukarıdaki mısralarda "madan" ekleri "zarf-fiil"dir. 

     Artık, redif ve kafiye konusunda kafanızda bir soru işareti kalmadıysa kafiye 
     ve redif bilginizi ölçmek için hazırlanmış olan testi yapmaya başlayabilirsiniz.
     Ya da kafiye konusundaki bilgilerinizi tekrar gözden geçirebilirsiniz.